ما رو دنبال کن!
به ما ملحق شو!
تماس با ما!
استفاده غیر تجاری
رنگ خود را انتخاب کنید

عروسک های کاموایی

یک نوع دستباف فانتزی است که در شهر ماسوله توسط زنان در اوقات فراغت بافته شده و به گردشگران عرضه می گردد. عروسک های کاموایی سوغاتی است که هر مسافر و گردشگری که از ماسوله دیدن می نماید، جهت یاد بود و ارمغان سفر خریداری نموده و با خود می برد