ما رو دنبال کن!
به ما ملحق شو!
تماس با ما!
استفاده غیر تجاری
رنگ خود را انتخاب کنید

حسین پزشکیان

سمت: مدیریت آژانس تحصیلات: کارشناسی ارشد گردشگری سابقه: 16 سال

سمیه نصیری

سمت: کارشناس فروش تحصیلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی سابقه: 4سال

نیما اسدی

سمت: کارشناس فروش تحصیلات: کارشناسی سابقه: 2سال

آرام شکری

سمت: کارشناس پشتیبانی تحصیلات: کارشناسی IT سابقه: 3 سال

رامین محمدی

سمت: کارشناس پشتیبانی تحصیلات: کارشناسی IT سابقه: 2 سال

زیبا ثمری

سمت: حسابدار تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری سابقه: 6 سال

فرهاد میری

سمت: کارشناس فروش تحصیلات: کارشناسی مدیریت کسب و کار سابقه: 3 سال

صبا خلیلی

سمت: صندوق دار تحصیلات: کارشناسی حسابداری سابقه: 2 سال