ما رو دنبال کن!
به ما ملحق شو!
تماس با ما!
استفاده غیر تجاری
رنگ خود را انتخاب کنید

رشتی دوزی

 نوعی قلاب دوزی در رشت متداول است که به رشتی دوزی شهرت یافته است. این هنر یکی از اصیل ترین هنر های استان گیلان محسوب می شود، که امروزه در بین بانوان این سرزمین رواج یافته است. رشتی دوزی از کهن ترین صنایع دستی استان به شمار می آید. در واقع یک نوع تزئین پارچه های ضخیم است که از طریق رو دوزی صورت می گیرد. به طوری که زمینه ی پارچه ی مورد نظر توسط نخ های ابریشم تزئین می یابد. همچنین می توان عنوان نمود که نقش های زیبایی با نخ ابریشمین و توسط وسیله ای به نام قلاب بر روی پارچه های ضخیم صورت می گیرد.