ما رو دنبال کن!
به ما ملحق شو!
تماس با ما!
استفاده غیر تجاری
رنگ خود را انتخاب کنید

حصیر بافی

حصیر بافی یکی از صنایع دستی بسیار کهن و بومی ِمنطقه ی گیلان به شمار می آید، که در اکثر نواحی آن منطقه یافت می گردد. اما بیشترین تولیدات حصیر در منطقه ی انزلی، آب کنار و غازیان صورت می گیرد. انواع سبدها، زیر انداز ها، آبکش ها، زیر داغی ها و .... از جمله محصولات حصیر بافی به شمار می آیند. این نوع زیر انداز ها که در کف خانه ها و دیواره های منازل در گیلان مشاهده می شود، مناسب با آب و هوای منطقه و منطبق با معماری بومی می باشد.